Çiğiltepe
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanı
Miralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Düzeltmeler:

Sayfa 607'deki deişiklikler:

"20. kolordu karargahı" kelimeleri "Yeni Birliğine/Birliğine" şeklinde değiştirilecek.

8. paragraftaki "Refet Paşa'yla" kelimelerinin yanına "(Bele)" yazılacak.

Sayfa 608'deki deişiklikler:

5. paragraftaki "20. kolordu karargahına" yazıları "karargaha" şeklinde değiştirilecek.

6. paragrafın "Miralay Refet Bey" diye başialayan ilk üç cümlesi silinerek yerine "Miralay Refet Bey, onu Doğu Cepesi'nden tanıyordu. Şöhretini bir şekilde duyduğu beliydi" ilave edilecek.

Sayfa 609'daki deişiklik:

3. paragraf 1. satırda yer alan "... bakın sizi" kelimelerinden sonra "tahminizden fazla" kelimeleri eklenecek.

Sayfa 611'daki deişiklikler:

2. paragraf 6. satırdaki "... Bitlis ve Muş cephelerinde Ruslara karşı" kelimeleri silinecek yerine "Çanakkalede o da ben de Tümen kumandanı olarak farklı yerlerde" kelimeleri eklenecek.

2. paragraf 7. satırdaki "Ruslara" kelimesi silinecek yerine "İngilizlerle, Fransızlara" eklenecek.

Sayfa 612'deki deişiklik:

5. paragraf 1. satırda yer alan "kendi kolordu" kelimeleri silinecek yerine "Afyon" yazılacak.

Sayfa 696'daki deişiklik:

3 numaralı dipnot iptal edilecek.

Sayfa 712'deki deişiklik:

206 numaralı dipnot "Miralay Küçük Refet Bey, Birinci Dünya Savaşına katılan alay ve üst kademedeki komutanların biyografileri, ikinci cilt s. 386" şeklinde değiştirilecek.

29 Mart 2009, Pazartesi